?

Deze cijfers betreffen 2008 en zijngebaseerd op de rapporten van SIPRI en Small Arms Survey 2011. Doordat veellanden niet of laat rapporteren over hun export, kan het zijn dat deze cijfers in werkelijkheid hoger liggen.

Top 20 Wapenexportlanden

19.825
In miljoenen
euro's

Luchtvaar-tuigen
Lucht-afweer
Pantser-wagens
Artillerie
Motoren
Raketten
Sensoren
Schepen
Kleine wapens
Anders
Totaal VErenigde staten: 5.522 mln
?

Deze cijfers betreffen 2010 en zijn afkomstig van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en gepubliceerd door de Campagne tegen Wapenhandel. Kleinschalige wapendoorvoer, zoals jachtwapens door particulieren vervoerd, zijn buiten beschouwing gelaten.

Wereldwijde wapenhandel via Schiphol / Rotterdam

?

Het aantal doden betreft de periode2004-2007 en de cijfers zijn afkomstig van Geneva Declaration on Armed Violence and Development. Gegevens over het aantal gewonden ontbreken dus maken we gebruik van schattingen. Op basis van medisch onderzoek hanteren wij een (voorzichtige) factor van 3,65 gewonden per geregistreerde dode.
Het aantal ontheemden betreft 2011. Het is de som van het aantal vluchtelingen (schattingen UNHCR) en de binnenlandse ontheemden (schattingen van IDMC).

gevolgen van
gewapend geweld