Kun jij de uitdaging aan?

Holland's Next
Top Lobbyist
2012

Haal jij de meeste
handtekeningen op en
ga jij mee naar New York
voor deze belangrijke missie?

Petities

‘Once in a lifetime experience’

Na het winnen van de Holland’s Next Top Lobbyist-competitie werd de droom van Bo Cornelissen werkelijkheid. Zes dagen lang maakte ze deel uit van het Control Arms-team dat aanwezig was in New York, waar de VN-conferentie voor een wapenhandelverdrag plaatsvond. ‘Het was heel inspirerend!’ aldus Cornelissen.

Cornelissen schreef zich in voor de strijd om de titel Holland’s Next Top Lobbyist. En met succes. In vier weken verzamelde ze maar liefst 860 handtekeningen onder de petitie waarin de wereldleiders worden opgeroepen zich hard te maken voor strikte regels voor de wapenhandel. Daarnaast werkte ze een plan uit om de handtekeningen aan te bieden. Als beloning voor haar inspanningen vloog de studente uit Den Bosch op 30 juni naar New York om deel uit te maken van het Control Arms-team, bestaande uit Amnesty International, IKV Pax Christi en Oxfam Novib. Deze drie organisaties voerden de afgelopen maanden actie voor een sterk wapenhandelverdrag. Van groot belang is de ‘gouden regel’. Die regel bepaalt dat er geen wapens worden geleverd aan landen die er waarschijnlijk ernstige mensenrechtenschendingen mee zullen begaan.

Oorlogsslachtoffers en ex-kindsoldaten

Het VN-overleg verliep voor de 26-jarige Cornelissen niet helemaal zoals verwacht. De conferentie zou op maandag 1 juli van start gaan, maar uiteindelijk werd deze meerdere keren uitgesteld. In eerste instantie omdat de Palestijnse vertegenwoordiger spreekrecht wilde en sommige landen hier tegen waren. Op donderdag ging de conferentie uiteindelijk echt van start, maar helaas was dat ook de dag dat Cornelissen weer terug naar Nederland vloog.

Toch was het overleg voor de studente International Business and Languages een bijzondere ervaring. ‘Ik vond de mensen die ik heb ontmoet het interessants van de hele reis.’ Cornelissen ontmoette oorlogsslachtoffers, ex-kindsoldaten en vrouwen die slachtoffer waren van seksueel geweld die in New York aanwezig waren om hun verhaal te vertellen. ‘Een van die mensen was Julius Arile, een priester die zich al zes jaar inzet voor een wapenhandelverdrag. Zelf gebruikte hij wapens, totdat zijn beste vriend werd doodgeschoten. Toen dacht hij “waar ben ik toch mee bezig, al dat bloedvergieten, daar schiet ik toch niks mee op”. Hij begon campagne te voeren in Kenia, zijn eigen land, en reisde van dorp naar dorp om zijn boodschap te verkondigen. Het wapenhandelverdrag gaat na zo’n persoonlijk verhaal echt leven’, zegt Cornelissen.

Ze werkte veel samen met het Control Arms-team en andere niet gouvernementele organisaties (ngo’s). ‘Het team was heel gemotiveerd. Ook al spreekt iedereen een andere taal en zijn ze van een ander continent, ze gaan allemaal voor hetzelfde doel. Het was ook heel speciaal dat ik deel uitmaakte van de VN-conferentie. Het is waarschijnlijk een once in a lifetime experience.’

Cornelissen had, ondanks het feit dat de conferentie vertraging opliep, een druk programma van meetings, bezoekjes aan het Amnesty-kantoor in New York en gesprekken met collega’s van het Control Arms-team. Daarnaast schreef ze een aantal blogs. ‘Mijn taak was het schrijven van blogs. Drie zou voldoende zijn, maar ik vond het leuk om elke dag wat te schrijven. Ik maakte elke dag erg veel mee.’

Prachtige, indrukwekkende woorden

Een andere bijzondere ervaring was Cornelissens ontmoeting met Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. ‘Hij opende de conferentie met een dankwoord voor de aanwezigheid van iedereen. Hij sprak zijn optimisme uit en verwachtte ieders samenwerking om tot een goed wapenhandelverdrag te komen. Ook vertelde hij hoe wapenhandel mensenrechten schendt en dat vooral vrouwen en kinderen de dupe worden van gewapende conflicten’, vertelt Cornelissen aan Amnesty.

Later nam Ban Ki-moon de 620.000 handtekingen van Control Arms in ontvangst en hield hij een toespraak. ‘De handtekeningen en de inzet van velen voor een wapenhandelverdrag inspireren hem en hij hoopt dat ook de lidstaten inzien dat een wettelijk, bindend verdrag de enige manier is om de wereld veiliger te maken voor ons allen.’ Volgens de lobbyist prachtige, indrukwekkende woorden.

‘Mijn conclusie is dat als er géén sterk wapenhandelverdrag komt, het niet aan het Control Arms-team ligt. De medewerkers zijn zo gedreven en goed geïnformeerd. Ik was echt onder de indruk. Het was heel leerzaam om bij de VN-conferentie aanwezig te zijn. Ik vind dat ngo’s goed georganiseerd zijn en veel kennis in huis hebben. Het heeft me ook hoop gebracht voor de toekomst; er zijn toch nog heel veel mensen die hun leven wijden aan het verbeteren van de wereld.’

Lees het uitgebreide VN-verslag van Bo Cornelissen op weblogs.amnesty.nl/mensenrechtenvandaag/author/bo/